NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Premier Beata Szydło wraz z NEWAG S.A. wspiera najzdolniejszych — kolejne stypendia ufundowane.

Pod­czas trwa­ją­cego XXVII Forum Eko­no­micz­nego w Krynicy-Zdrój, w obec­no­ści  Pani Pre­mier Beaty Szy­dło uho­no­ro­wa­nej tytu­łem “Czło­wieka Roku”, za wyjąt­kową postawę i doko­na­nia, które […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x