NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Umowa na dostawę IMPULSa II podpisana

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna pod­pi­sała umowę z firmą Newag S.A. na dostawę 14 pocią­gów waz z ich utrzy­ma­niem. Łódzki prze­woź­nik, jako pierw­szy otrzyma […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x