NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Kolejne Impulsy dla woj. zachodniopomorskiego

W ponie­dzia­łek 16 kwiet­nia z sie­dziby NEWAG S.A. w Nowym Sączu wyje­chały kolejne  elek­tryczne zespoły trak­cyjne Impuls dla woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego. Prze­ka­zane pojazdy […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x