NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Szczecin otrzymał ZŁOTEGO IMPULSa z ETCS 2

W dniu dzi­siej­szym na Dworcu Głów­nym w Szcze­ci­nie o godz. 12:30 odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia pierw­szych trzech elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych IMPULS z siedemnastu […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x